Close
10673, Αθήνα, Ελλάδα Οδός Σκουφά 37, Κολωνάκι

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «7th HEAVEN I.K.E.»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «παρούσα Πολιτική») εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε (π.χ. συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαμοιραζόμαστε κλπ) τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, καθώς επίσης και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων νοούνται οι πελάτες και οι δυνητικοί πελάτες μας.


1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  είναι:

Επωνυμία: 7th HEAVEN I..K.E.

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Επιμελητηρίου – (ΓΕΜΗ) : 153537701000

Διεύθυνση:  Οδός Σκουφά 37, Κολωνάκι
10673, Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου: 213 099 8342

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: contact@7heavensalon.gr


2. ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙKΗ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα  για  την παροχή των υπηρεσιών μας . Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον ανωτέρω σκοπό είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με εσάς.  Ως νομική βάση ορίζεται ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Άρθρο 6, παράγραφος 1 (β).

Όπου επιτρέπεται από το νόμο, θα σας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  διαφημιστικό υλικό , εφόσον μας έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό.


3. ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται αναγκαία για τον ανωτέρω σκοπό. Όι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τις οποίες μπορεί να επεξεργαστούμε αναφέρονται κατωτέρω:

 1. Απλά προσωπικά δεδομένα όπως:
  – Βασικά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου και ΑΦΜ – όπου απαιτείται-).
  – Στοιχεία Πιστωτικών Καρτών
  – Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς κατά την υποβολή παραπόνου
 2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως:
  – Στην περίπτωση που υποβάλετε κάποιο αίτημα το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες του ιατρικού ιστορικού σας, η Εταιρεία  συλλέγει και επεξεργάζεται τις απαραίτητες πληροφορίες αυτές με σκοπό τη διαχείριση του αιτήματός σας. Κανονικά, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο σε εσάς. Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα γίνεται μόνο σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε τα δεδομένα αυτά, εάν θεωρούνται απαραίτητα για την συμμόρφωσή μας έναντι νομικής υποχρέωσης, ή για την υπεράσπισή μας σε περίπτωση αγωγής εναντίον μας.


4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων γίνεται  απευθείας από εσάς.


5. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Μπορεί να διαμοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

•  Προμηθευτές που παρέχουν διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κλπ. 

•  Ελεγκτές και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας και

• Δημόσιες αρχές, όπως φορολογικές, αστυνομικές, δικαστικές και ελεγκτικές Αρχές, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κλπ


6. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ;

Δεν διαβιβάζουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ


7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο καιρό θεωρείται αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τους σκοπούς που υπέστησαν επεξεργασία τελευταία φορά. Η εταιρία αποθηκεύει δεδομένα των πελατών της για δέκα (10) έτη από την συλλογή τους.

Οι μόνες εξαιρέσεις στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω είναι στις περιπτώσεις όπου:

•             ο νόμος απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή να τα διαγράφουμε νωρίτερα, ή

•             μπορεί να έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε, να αποδείξουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις σχετικές με τα προαναφερόμενα προϊόντα (π.χ. ζητήματα ευθύνης από προϊόντα, απαιτήσεις από αδικοπραξίες, κ.λ.π.), ή

•             αυτό απαιτείται για λογιστικούς, φορολογικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς ή

•             εσείς ασκείτε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα  προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό εφαρμόζεται) και εμείς δεν χρειάζεται να τα τηρούμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τον νόμο.


8. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας και/ ή να συμμορφωθούμε με τα συμβατικά και νομικά δικαιώματά μας και υποχρεώσεις  μας  που απορρέουν από την μεταξύ μας σχέση. 

Συνεπώς, εάν δεν παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε ή να διατηρήσουμε την μεταξύ μας σύμβαση.


9.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣ;

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή / και από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή προσπέλαση, ή τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή ζημιά σε προσωπικά δεδομένα. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων μας (IT infrastructure) τον πιθανό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά σας, και το σχετικό κόστος, καθώς επίσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην αγορά πρότυπα και πρακτικές.

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εκείνα τα άτομα που χρειάζονται αυτή την πρόσβαση για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω ή όπου απαιτείται από το νόμο.


10.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Σε γενικές γραμμές, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων .
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από αυτήν.
  • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και µηχανικά αναγνώσιµη µορφή (φορητότητα δεδομένων).

Μπορεί να υπάρχουν όροι ή περιορισμοί στα δικαιώματα αυτά. Επομένως, δεν είναι βέβαιο για παράδειγμα ότι έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση – αυτό εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις- της δραστηριότητας επεξεργασίας. Επίσης, εάν για παράδειγμα ζητήσετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.

 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία εναντίον της Εταιρείας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 


11. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΙΤΗΜΑΤΑ ;

Για τυχόν ερωτήσεις, αιτήματα, ή παράπονα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, μπορείτε να αποστέλλετε e-mail στην κάτωθι διεύθυνση:

dpo@7heavensalon.gr


12. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και των προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, θα υπερισχύει το τελευταίο.

Η εταιρεία δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Όποτε συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και εν συνεχεία θα σας ζητήσουμε να ξαναδιαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής μας και να επιβεβαιώσετε ότι την αποδέχεστε. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική στο ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.